Bez tēmas

Bitēm ir liela nozīme augu apputeksnēšanā un dabā tās ir galvenās apputeksnētājas. Pastāv trīs apputeksnēšanas veidi – ar vēju, ūdeni un dzīvniekiem. Vairākums augu tiek apputeksnēti pateicoties dzīvniekiem. Zīdītājdzīvnieki, putni un kukaiņi pārnes putekšņus. Ziedu

Ļoti vērtīga oga, kura nākusi no Tibetas Himalajiem ! Saskaņā ar vēsturiskajiem datiem pirmo reizi smiltsērkšķis kā medikaments izmantots jau senajā Ķīnā. 1977. gadā šis augs oficiāli iekļauts Ķīnas farmakopejā; Smiltsērkšķu ogu augsto vērtību nosaka to bagātīgais vitam